animals

Zarządcy Mieszkaniowi

Napisaliśmy pismo do Zarządców Mieszkaniowych w Legnicy, datowane 26.11.2012 r.  z prośbą o przydzielenie pomieszczenia zastępczego dla kotów po zabiegach sterylizacji/kastracji. Pozytywnie do naszej prośby odniósł się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy. Bardzo dziękujemy.

****

Apel Urzędu Miasta Legnica do Zarządców Nieruchomości, aby zwrócić uwagę na humanitarne traktowanie zwierząt. Nie zauważyliśmy, żeby apel został rozpropagowany wśród lokatorów mieszkań, którymi zarządzają te firmy: