animals

Zespół Szkół Rolniczych

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce O/Legnica dziękuje serdecznie dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy za zorganizowanie z okazji Światowego Dnia Zwierząt happeningu, w czasie którego szerzono świadomość związaną z ochroną praw zwierząt, a także zorganizowano zbiórkę karmy na rzecz bezdomnych czworonogów. Dziękujemy także patronowi akcji spółce Tauron, Tygodnikowi Konkrety i Teatrowi Ognia Avatar.

 

 

Dnia 15.VI miało miejsce spotkanie Prezesa Edwarda Jabłkowskiego oraz Magdaleny Mazur z TOZ Legnica z uczniami Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy. Za organizacje spotkania dziękujemy nauczycielkom Pani  Lidii Serkies i Anecie Leonarskiej. Podczas spotkania poruszony został problem bezdomności zwierząt oraz ich właściwego traktowania, a także reagowania na przypadki znęcania się nad zwierzętami. Uczniowie zorganizowali także zbiórkę karmy dla kotów, którą przekazali Prezesowi oraz wyrazili chęć zostania wolontariuszami.

Dziękujemy!!!