animals

październik 2012

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce O/Legnica dziękuje dyrekcji hipermarketu Carrefour CH „Piekary” w Legnicy za umożliwienie zorganizowania zbiórki karmy, która odbyła się w dniach 19-20 października. Dziękujemy także patronom medialnym – Tygodnikowi Konkrety i Radio Plus. Serdeczne podziękowania składamy darczyńcom. Prosimy pamiętać o bezdomnych zwierzętach na co dzień.