animals

Kartka z kalendarza

09.01. Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

11.01. Dzień Wegetarian.

02.02. Dzień Obszarów Wodno-błotnych

11.02. Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

17.02. Dzień Kota

27.02. Dzień Niedźwiedzia Polarnego

14.03. Dzień Sprzeciwu wobec Tam

21.03. Pierwszy Dzień Wiosny

22.03. Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

22.03. Dzień Wody

23.03. Dzień Meteorologii

01.04. Międzynarodowy Dzień Ptaków

07.04. Dzień Zrowia

18.04. Dzień Ochrony Zabytków

22.04 Dzień Ziemi

24.04. Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

25.04. Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

05.05. Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

05.05. Dzień Leśnika i Drzewiarza

11.05. Dzień bez Śmiecenia

12.05. Dzień Ptaków Wędrownych

15.05. Święto Polskiej Niezapominajki

22.05. Dzień Różnorodności Ekologicznej

22.05. Dzień Praw Zwierząt

24.05. Europejski Dzień Parków Narodowych

31.05. Dzień Bociana Białego

02.06 Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska     Naturalnego

05.06 Światowy Dzień Ochrony Środowiska

06.06. Dzień bez Samochodu

15.06. Ogólnopolski Dzień Dogoterpii

21.06. Pierwszy Dzień Lata

27.06. Dzień Rybołówstwa

28.06. Dzień Morza

01.07. Dzień psa

16.09. Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

18.09. Międzynarodowy Dzień Turystyki

18.09. Dzień Geologa

19.09. Dzień Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

22.09. Europejski Dzień bez Samochodu

23.09. Pierwszy Dzień Jesieni

24.09. Sprzątanie Świata

26.09. Europejski Dzień Ptaków

27.09. Światowy Dzień Turystyki

28.09. Dzień Morza

01.10. Światowy Dzień Ptaków

02.10. Dzień Zwierząt Hodowlanych

03.10. Dzień Siedlisk

04.10. Światowy Dzień Zwierząt

13.10. Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym

14.10. Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych

14.10. Dzień Edukacji Narodowej

16.10. Dzień Żywności i Walki z Głodem

17.10. Dzień Likwidowania Nędzy

18.10. Dzień Monitoringu Wód

25.10. Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt (Dzień Kundelka)

25.10. Dzień Kundelka

01.11. Powstanie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

03.11. Dzień bez Papierosa

18.11. Dzień Walki z Tytoniem

25.11. Dzień bez Futra

25.11 Dzień Rzucania Palenia

28.11. Dzień bez Kupowania

05.12. Dzień Wolontariatu

20.12. Dzień Ryby

22.12. Pierwszy Dzień Zimy