animals

Reaguj – telefony!

Z kim się skontaktować, gdy…?

Dziennie do naszej organizacji zgłasza się kilkadziesiąt osób, z różnymi problemami. Doszliśmy do wniosku, że warto stworzyć mini poradnik dla miłośników zwierząt, dzięki któremu każdy będzie mógł bezpośrednio przekazać problem wybranej jednostce administracyjnej, która jest za to odpowiedzialna.

Skontaktuj się ze:

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, tel. 76 856 63 48 gdy:

– w Twojej okolicy błąkają się bezdomne koty, które wymagają zabiegu sterylizacji/kastracji,
– widzisz błąkającego się psa na terenie miasta Legnicy, – widzisz zwierzę, które uległo wypadkowi, – zgubiłeś swoje zwierzę.

Skontaktuj się z Urzędem Gminy lub Miasta na danym terenie gdy:

– widzisz zwierzę pozostawione bez opieki w wyniku – porzucenia, trafienia właściciela do więzienia/szpitala, błąkające się lub ranne zwierzę (jeśli nie ma na terenie gminy schroniska),
– zgubiłeś swoje zwierzę.

Skontaktuj się z Policją tel. 997 lub 112 gdy:

– jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzęciem,
– jesteś świadkiem porzucenia zwierzęcia,
– zostałeś pogryziony przez zwierzę,
– zwierzę zostało Ci ukradzione,
– jesteś świadkiem walk zwierząt.

Skontaktuj się ze Strażą Miejską tel. 986 gdy:

– jesteś świadkiem handlu zwierzętami w nieodpowiednich warunkach oraz ich przetrzymywania (małe, przepełnione klatki, brak wody, nasłonecznione miejsce itp.),
– jesteś świadkiem, jak właściciel nie posprzątał po swoim pupilu,
– jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzęciem,
– widzisz błąkające się lub zaniedbane zwierzę,
– jesteś świadkiem porzucenia zwierzęcia,
– zostałeś pogryziony przez zwierzę,
– zwierzę zostało Ci ukradzione,  – widzisz zwierzę pozostawione bez opieki w wyniku – porzucenia, trafienia właściciela do więzienia/szpitala, błąkające się lub ranne zwierzę (jeśli nie ma na terenie gminy schroniska),
– zgubiłeś swoje zwierzę.

Skontaktuj się ze Strażą Pożarną tel. 998 lub 112 gdy:

– Twoje zwierzę nie może się wydostać z miejsca, które jest dla ciebie niedostępne,
– jesteś świadkiem pożaru w lesie.

Skontaktuj się z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną,tel. w Legnicy 668 409 766 lub 76 855 05 41 gdy:

– masz podejrzenia że zwierzę nie zostało zaszczepione na obowiązkowe szczepienia,
– podejrzewasz, że w Twojej okolicy znajduje się nielegalne schronisko dla zwierząt,
– traktowanie lub przetrzymywanie zwierząt w cyrku i ZOO daleko odbiega od normy,
– warunki bytowe zwierząt w sklepach zoologicznych daleko odbiegają od normy,
– jesteś świadkiem przewozu zwierząt w nieodpowiednich warunkach,
– jesteś świadkiem nielegalnego handlu zwierzętami,
– jesteś świadkiem maltretowania zwierząt.

Skontaktuj się z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce O/Legnica tel. 788 66 25 35 gdy:

– w Twojej okolicy błąkają się bezdomne koty, które wymagają zabiegu sterylizacji/kastracji,
– wszystkie wyżej wymienione jednostki nie są w stanie rozwiązać sprawy,
– jesteś świadkiem maltretowania, znęcania lub zaniedbania zwierzęcia,
– potrzebujesz porady prawnej w zakresie ochrony zwierząt,
– jesteś świadkiem walk zwierząt,
– zgubiłeś swoje zwierzę.