animals

Inne zwierzęta

Telefon w sprawie interwencji i adopcji:

788 66 25 35

****

04.07.2013 r. W asyście Policji inspektorzy TOZ w Polsce O/Legnica Edward Jabłkowski i Janusz Sebastian oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Cichosz dokonali oględzin gospodarstwa przy ul. Poziomkowej w Legnicy. Zwrócili uwagę na przebywające tam konie i króliki w niedużym pomieszczeniu. Konie nie posiadały dokumentów identyfikacyjnych – paszportów, natomiast króliki miały objawy choroby wirusowej przenoszonej przez komary. Dalsze działania w sprawie niedopełnienia obowiązku identyfikacyjnego koni wobec gospodarza podejmie lekarz weterynarii PIW w Legnicy Jacek Cichosz.

20130703_075800

20130703_075823

20130703_075814

20130703_075756

20130703_075746

20130703_081629

****

Został sprawdzony e-mail, który zwracał uwagę na chorego królika i szczurka, w Centrum Ogrodniczym Majewscy. Te zwierzęta są leczone przez weterynarza p. Strumińskiego. Szczurek został pogryziony przez ciężarną szczurzycę więc zostały rozdzielone. Jest jeszcze chory ptaszek, ale też leczony. Dziękujemy za zwracanie uwagi na cierpienie zwierząt. Proszę pisać i telefonować do nas.

Inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddziału legnickiego w listopadzie mieli dwa wyjazdy interwencyjne poza Legnicę. Z zebranych informacji dowiedzieliśmy się o złym traktowaniu zwierząt domowych. Potwierdziliśmy niestety ten fakt, 1 przypadek koło Lubina i 4 w Złotoryi. W Mieroszowicach koło Lubina stwierdziliśmy, że kozy i króliki mają niezbyt dobre warunki bytowe. Pomieszczenie gospodarcze zimne, ponadto króliki głodne, klatki dawno nie sprzątane. Pouczyliśmy właściciela wyznaczając termin poprawy warunków bytowych zwierząt.